Tuesday, 2 August 2016

H προστασία του παιδιού στην Αγγλία (Safeguarding)Αν έχετε ήδη ξεκινήσει την καριέρα σας στην Αγγλία, σίγουρα θα έχετε λάβει ή θα λάβετε  training στον τομέα.

Άν έχετε μόλις ξεκινήσει τις συνεντεύξεις για δουλειά, σίγουρα κάποια στιγμή θα σας ερωτηθεί.

Και εαν είστε ακόμη στην Ελλάδα, τότε σίγουρα θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τους όρους πριν έρθετε στην Αγγλία!

Οι όροι Child Protection και Safeguarding αποτελούν βασικά σημεία της Αγγλικής Εκπαίδευσης και έχουν θεσμοθετηθεί αλλα και στηριχτεί απο εξωτερικούς φορείς όπως οι κοινωνικές  υπηρεσίες και τα κέντρα προστασίας του παιδιού. 
Ας δούμε όμως τι σημαίνει το καθένα:


Safeguarding: O όρος Safeguarding (Safe+ Guarding, δηλαδή ασφαλής φύλαξη), έχει δημιουργηθεί στην Αγγλία και την Ιρλανδία και ορίζει τους θεσμούς, τη νομοθεσία και τα μέτρα που λαμβάνονται για να προστατέψουν την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο- παιδιά, άτομα με αναπηρία, υπέργηροι ενήλικες, ασθενείς κ.λ.π-  ώστε να ζουν μακριά απο σωματική/ σεξουαλική κακοποίηση ή αμέλεια, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου ή θρησκείας. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ψηφίσει νόμους και έχει ορίσει υπηρεσίες και εγκυκλίους, ώστε να προστατέψει τέτοια άτομα απο κακοποίηση αλλά και να τους παρέχει σωστή και ασφαλή φροντίδα σε κάθε περίπτωση.
Σύμφωνα με τις νομοθεσίες αυτές, υπεύθυνοι για το Safeguarding των ομάδων αυτών, είναι όσοι ενήλικες εργάζονται στον τομέα. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον όρο και την ιστορία του εδώ. Όταν αναφέρουμε τον όρο αυτό στην εκπαίδευση, αναφερόμαστε στην ασφαλή φύλαξη των παιδιών απο όσους ενήλικες ασχολούνται μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά.


Child Protection: Με τον όρο  Child protection αναφερόμαστε στην προστασία των παιδιών απο τη σωματική συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση, την αμέλεια και την εκμετάλλευση. Ο όρος βασίζεται στο Άρθρο 19 του  UN Convention on the Rights of the Child  το οποίο έχει κληθεί να εξασφαλίσει την προστασία των παιδιών εντός και εκτός της οικείας τους. 
Τα συστήματα προστασίας του παιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν μέσα απο σχεδιασμένες υπηρεσίες και οργανισμούς οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση και υγιή ανατροφή του κάθε παιδιού και παρεμβαίνουν όταν χρειαστεί. Περισσότερες πληροφορίες στο  link.
Όταν αναφερόμαστε στον όρο αυτό, αναφερόμαστε κυρίως στους τρόπους προστασίας των παιδιών απο οποιουδήποτε είδους κακοποίηση, την αναγνώριση των σημαδιών που μπορεί να σημαίνουν οτι ένα παιδί κακοποιείται, αλλα και τους τρόπους πρόληψης τέτοιων καταστάσεων.
Η προέλευση των όρων:

Οι όροι Child Protection και Safeguarding άρχισαν να έρχονται στο φως ακόμα περισσότερο γύρω στο 2000 μετά το θάνατο της μικρής Victoria Climbie. 

Η τότε υπολειτουργία των κοινωνικών φορέων, η αδυναμία τους να δουν εγκαίρως τα σημάδια κακοποίησης αλλα και να αποσπάσουν το μικρό κορίτσι απο την οικογένεια που την κακοποίησε και την οδήγησε στο θάνατο, οδήγησαν το 2004 στην δημιουργία της εγκυκλίου Every Child Matters. 

Η εγκύκλιος Every Child Matters αποτέλεσε σταθμό στη μετέπειτα λειτουργία των φορέων και άλλαξε ριζικά τον τρόπο πρόληψης της παιδικής κακοποίησης αλλα και την κατάρτιση του προσωπικού οποιουδήποτε φορέα ασχολείτο με παιδιά. 
Η εγκύκλιος αυτή χωρίζεται σε τρείς ενότητες οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία του Νόμου Children Act 2004. Ο νόμος αυτός ορίζει νομικά τα δικαιώματα του κάθε παιδιού και ορίζει τί σημαίνει κακοποίηση είτε πρόκειται για συναισθηματική, είτε σεξουαλική, σωματική ή αμέλεια.

 Η εγκλυκλιος Every Child Matters καλύπτει παιδιά, αλλα και ενήλικες 19-24 ετών οι οποίοι μπορεί να πάσχουν απο νοητική υστέρηση ή σοβαρή αναπηρία που τους καθιστά ευάλωτους. 
Η εγκύκλιος αυτή έχει ως κεντρικό σκοπό κάθε παιδί, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή συγκυριών να έχει την υποστήριξη που αξίζει ωστε

  • Να είναι ασφαλές
  • Να είναι υγιές
  • Να απολαμβάνει πράγματα και να προοδεύει
  • Να προσφέρει με θετικό τρόπο στην κοινωνία
  • Να καταφέρει οικονομική ανεξαρτησίαΟ ρόλος των εκπαιδευτικών στην προστασία των παιδιών:

Η κατάρτιση στους θεσμούς Child Protection και Safeguarding είναι βασικό προαπαιτούμενο στην Αγγλία για τους εργαζόμενους κάθε κέντρου που ασχολείται με μικρά παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες: Παιδικοί σταθμοί, κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, παιδότοποι, φροντιστήρια, νταντάδες, Childminders, νοσοκομεία και λοιποί σχετικοί φορείς, όλοι είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη της κακοποίησης, άλλα και την ασφάλεια των παιδιών που βρίσκονται υπο τη φροντίδα τους.

Δουλεύοντας σε οποιονδήποτε τέτοιο φορέα με παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες, υποχρεούστε να γνωρίζετε όλα τα σημάδια της παιδικής κακοποίησης, να ακολουθείτε τα policies της εκάστοτε επιχείρησης όσον αφορά την καταγραφή τους, να ακολουθείτε με συχνό έλεγχο τα παιδιά για τα οποία υπάρχει υποψία κακοποίησης, να καταγράφετε τα λόγια του παιδιού αλλα και να γνωρίζετε το άτομο της επιχείρησης σας αλλα και του Δήμου σας το οποίο είναι υπεύθυνο για Safeguarding. Επιπλέον υποχρεούστε να διατηρείτε πάντα εμπιστευτικότητα στην επιχείρησή σας, να αποφεύγετε προσωπικές επαφές με τους -προς υποψία- γονείς, αλλα και να συνεργαστείτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες για να αναφέρετε αλλαγές στη συμπεριφορά του κάθε παιδιού.

Οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των παιδιών:

Η προστασία των παιδιών στην Αγγλία γίνεται μέσα απο τη λειτουργία:

  • Των Social Services του εκάστοτε Δήμου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της κατάστασης των παιδιών, αλλα και για την απομάκρυνση κακοποιημένων παιδιών απο τα σπίτια τους και την τοποθέτησή τους σε ανάδοχα σπίτια. Τα σχολεία, νηπιαγωγεία και ανάλογα κέντρα της Αγγλίας είναι υπεύθυνα για την ειδοποίηση των Social Services όταν υπάρχει υποψία για παιδική κακοποίηση.
  • Του NSPCC, δηλαδή του Εθνικού οργανισμού προστασίας του παιδιού και πρόληψης της παιδικής κακοποίησης στην Αγγλία. Ο οργανισμός αυτός συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταγγελία φτάσει στα χέρια του. Εάν έχετε υποψία για κάποιο παιδί στην περιοχή σας, τότε χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον NSPCC.Κατάρτιση σε Child Protection/ Safeguarding:


Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη φροντίδα παιδιών ή ευάλωτων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των παιδικών σταθμών, παρέχουν οι ίδιοι την κατάρτιση στο προσωπικό τους. Ωστόσο ή έλλειψη γνώσεων στον τομέα, ειδικά αν είστε νέοι μετανάστες απο την Ελλάδα, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εύρεση εργασίας. Κάθε σχολείο και νηπιαγωγείο οφείλει να έχει πια πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό στην παιδική προστασία, και γιαυτό εαν μπορείτε να παρέχετε μόνοι σας στον εαυτό σας training, θα ήταν σίγουρα στα ''συν'' σας.

Ο καλύτερος οργανισμός για Child Protection και Safeguarding training είναι ο NSPCC. Η σελίδα Educare for Education παρέχει μια σειρά απο training, συμπεριλαμβανομένων και των Child Protection, Children's Rights και Safeguarding και μπορείτε να τα κάνετε online. Διαφορετικά, μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα online σεμινάρια αλλα και σεμινάρια στην περιοχή σας μέσω Google. Λόγω της τεράστιας διαφοράς των υπηρεσιών και θεσμών όσον αφορά την παιδική προστασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία, τυχόν κατάρτιση σας σε ανάλογο αντικείμενο εντός Ελλάδας δεν θα μετρηθεί στην Αγγλία.Καλή επιτυχία!!!
Χριστίνα Π.

No comments:

Post a Comment

Ευχαριστω!