Sunday, 18 September 2016

Τα Μαθηματικά στην Αγγλική Εκπαίδευση


Τα Μαθηματικά μαζί με τα Αγγλικά αποτελούν βασικό μάθημα, δηλαδή core subject του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της Αγγλίας. 

Κάθε χρόνο ο OFSTED πιέζει όλο και περισσότερο τα σχολεία για την αύξηση των επιδόσεών τους στα Μαθηματικά αλλα και για την εξέλιξη νέων μεθόδων διδασκαλίας που θα οδηγήσουν τους μαθητές, και ειδικά αυτούς της κατηγορίας pupil premium σε επιτυχημένα αποτελέσματα για μετέπειτα σπουδές.
Ας δούμε όμως πώς εφαρμόζονται τα Μαθηματικά στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης της Αγγλίας.


Συνοπτικά:

Προσχολική Αγωγή:

Στην ιδιωτική προσχολική αγωγή, δηλαδή στα Day Nurseries η διδακτική των Μαθηματικών γίνεται με πειστή εφαρμογή του EYFS και συγκεκριμένα του τομέα  ''Mathematical Development''.
Η ενασχόλση με τα Μαθηματικά γίνεται με ένα συνδυασμό ελεύθερου παιχνιδιού μέσα και έξω απο την τάξη αλλα και οργανωμένων focus activities.

Ένα ιδανικό Day Nursery παρέχει διαρκείς ευκαιρίες για ενασχόληση με τα μαθηματικά μέσα στην τάξη αλλα και στον εξωτερικό χώρο. Τα παιδιά εξερευνούν διάφορα είδη μέτρησης, παίζουν με ζυγαριές, κύπελα και μεγάλα τούβλα, μετρούν το μήκος αντικειμένων με διάφορα μή-παραδοσιακά αντικείμενα μέτρησης (πχ μολύβια), ενώ μέχρι την ηλικία των 5 ετών αναμένεται απο αυτά να αναγνωρίζουν όλους τους αριθμούς ως το 20 και να μπορούν να εκτελούν πράξεις όπως πρόσθεση και αφαίρεση μονοψήφιων αριθμών. Επίσης ξεκινούν την επαφή τους με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση χωρίζοντας, μοιράζοντας και κατηγοριοποιώντας αντικείμενα. Απο τα παιδιά αναμένεται μέχρι την ηλικία των 5 ετών να μπορούν να αναγνωρίσουν όλα τα βασικά σχήματα (2D και 3D) και να μπορούν να τα περιγράψουν.
Ο Εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να ακολουθεί την πρόοδο των παιδιών μέσα απο τη συνεχή παρατήρηση και το σχεδιασμό επόμενων βημάτων για την υποστήριξη του κάθε παιδιού.

Μέχρι την ολοκλήρωση των 5 ετών, ένα παιδί αναμένεται να έχει μεταβεί εξελικτικά στα Early Learning Goals του ΕYFS σε επίπεδο expected. Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών στην προσχολική αγωγή της Αγγλίας.

Ωστόσο τα πράγματα διαφέρουν ελαφρά ανάμεσα στον τρόπο που διδάσκονται τα Μαθηματικά στα Day Nurseries απο τον τρόπο που διδάσκονται στις προσχολικές τάξεις Δημοτικών σχολείων.
Δημοτικά Σχολεία:


Nursery Class:

Στις προσχολικές τάξεις Δημοτικών σχολείων μπορεί μεν η αξιολόγηση των μαθητών να γίνεται μέσω του EYFS, ωστόσο τα  standards είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. 

Στις περισσότερες Nursery Classes Δημοτικών σχολείων υπάρχουν οργανωμένες στιγμές ομαδικής διασκαλίας, που όμως εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας των παιδιών δε διαρκούν παραπάνω απο 15'-20'.

Βασικός στόχος μέχρι το τέλος της Nursery Class είναι τα παιδιά να αναγνωρίζουν τους αριθμούς 1-10, να καταλαβαίνουν την ποσότητα των αριθμών (δηλαδή οτι 10 σημαίνει 10 μολύβια) αλλα και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό για να διαλέξουν ένα αντικείμενο (δηλαδή βλέποντας το 5 να μπορούν να δώσουν στο Δάσκαλο 5 μολύβια και να μπορούν να τα μετρήσουν και να πουν οτι είναι 5). Επιπλέον αναμένεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη γλώσσα των μεγεθών (μεγάλο/ μικρό, μακρύ/ κοντό) αλλα και να αναγνωρίζουν όλα τα βασικά 2D σχήματα και να μπορούν να τα περιγράψουν (π.χ. είναι κύκλος επειδή είναι στρογγυλός).

Reception Class:

Στη Reception Class ξεκινά στα περισσότερα σχολεία η επίσημη και συστηματική διδασκαλία των Μαθηματικών μέσα απο ομαδικη διδασκαλία και ομαδική δουλειά στα τραπέζια.

Μέχρι το τέλος της Reception Class οι μαθητές αναμένεται να μετρούν με άνεση ως το 30, να αναγνωρίζουν όλους τους αριθμούς και να τους γράφουν με αναγνωρίσιμο τρόπο, να μπορούν να κάνουν προσθέσεις και αφαιρέσεις με μονοψήφιους αριθμούς, να μπορούν να μετρήσουν ανα 2,5 και 10, να μπορούν να μοιράσουν και να κατηγοριοποιήσουν χρησιμοποιώντας τουβλάκια και άλλα αντικείμενα, να αναγνωρίζουν όλα τα σχήματα και να μπορούν να ζυγίσουν, να μετρήσουν και να συγκρίνουν.


Στα Δημοτικά Σχολεία το αναλυτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι το National curriculum in England key stages 1 and 2. Να θυμίσω εδώ οτι με τον όρο Key Stage 1 αναφερόμαστε στην Πρώτη και τη Δευτέρα τάξη του Δημοτικού, ενώ με τον όρο Key Stage 2 αναφερόμαστε σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι διαφέρουν σημαντικά απο ηλικία σε ηλικία αλλα με μια καλή μελέτη του National Curriculum θα μπορέσετε να τους δείτε αναλυτικά.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία χωρίζεται σε Key Stage 3 και Key Stage 4, εφαρμόζονται τα αντίστοιχα National curriculum in England key stage 3 και National curriculum in England key stage 4.


Προγράμματα διδασκαλίας των Μαθηματικών:

Θυμάστε τη μέθοδο Ruth Miskin, τα Jolly Phonics και αλλες μεθόδους γραφής και ανάγνωσης που εφαρμόζονται στα Δημοτικά σχολεία και που δε σταματώ να σας αναφέρω κατα καιρούς?
Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει μια σειρά προγραμμάτων διδακτικής των Μαθηματικών τα οποία αγοράζονται απο σχολεία και εφαρμόζονται για την εκμάθηση Μαθηματικών, καθε ενα απο τα οποία έχει τη δική του φιλοσοφία για το πώς πρέπει να διδάσκονται τα Μαθηματικά.

Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρω οτι πολλά Δημοτικά σχολεία ακόμη επιλέγουν να κάνουν το δικό τους ξεχωρίστό Planning ακολουθώντας το εθνικό curriculum, χωρίς τη βοήθεια κάποιου ιδιωτικού προγράμματος. Ωστόσο στην πλειονότητά τους και για λόγους ευκολίας τα περισσότερα Δημοτικά χρησιμοποιούν πλέον κάποιο ιδιωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών.

Παρακάτω θα δείτε τα πιο γνωστά προγράμματα, τη βασική τους φιλοσοφία αλλα και την υποκειμενική μου άποψη για όσα είχα την τύχη να δω και να διδάξω απο κοντά.
Να σημειώσω εδώ οτι τα προγράμματα αυτής της φύσεως είναι κυρίως για το Δημοτικό.
1. Maths Mastery
Δημιουργήθηκε απο την αλυσίδα σχολείων Ark Academies, αλλα σύντομα έγινε γνωστή και αγοράστηκε απο άλλα σχολεία που δεν ανήκαν στην αλυσίδα. Δημιουργήθηκε απο μια ειδική ομάδα Μαθηματικών και άλλων Εκπαιδευτικών.
Ωστόσο το βασικό της μειονέκτημα είναι οτι δεν συμμετείχαν στη δημιουργία της Επαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής. 

Ο βασικος σκελετός των μαθημάτων σε μια Reception Class έχει ως εξής:
 • Do now: Μια γρήγορη δραστηριότητα για τα παιδιά στο χαλί (5')
 • New Learning (διδασκαλία του νέου υλικού). (10')
 • Talk Task: Τα παιδιά μεταφέρονται στα τραπέζια και εργάζονται με παρτενέρ (5')
 • Develop Learning: Τα παιδιά ξαναμεταφέρονται στο χαλί για να εμπλουτίσουν τη νέα γνώση (10')
 • Independent Task: Τα παιδιά πηγαίνουν ξανά στα τραπέζια τους για την κεντρικη εργασία τους σε ζευγάρια (10')
 • Plenary: Τα παιδια μεταφέρονται στο χαλί για μια σύνοψη (5')
 • Κατα τη μετάβαση απο το χαλί στα τραπέζια και αντίστροφα, γνωστή ως transition, τα παιδιά τραγουδούν ένα τραγούδι βασισμένο στο πρόγραμμα.


Δε μπορώ να σας πώ ψέμματα, πρόκειται για μια περίπλοκη μέθοδο. Μέσα σε μια ώρα μαθήματος τα παιδιά μεταφέρονται απο το χαλί στα τραπέζια και πίσω τουλάχιστον 5-6 φορές. 
Σαν εκπαιδευτικός που δίδαξα τη μέθοδο μπορώ να πω με σιγουριά οτι δεν προτιμώ τη μέθοδο καθότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα μιας προσχολικής τάξης. Τα παιδιά καλούνται να αποστηθίσουν και να παπαγαλίσουν φράσεις συνεχώς κάτι το οποίο προσωπικά δεν εγκρίνω.
Ωστόσο πολλοί την προτιμούν και ισχυρίζονται οτι έχει καλά αποτελέσματα.

Μια γεύση για το πρόγραμμα θα πάρετε στο video.

2. Maths Makes Sense


Δημιουργήθηκε απο τον Εκπαιδευτικό Richard Dunne ο οποίος συνέβαλλε στη δημιουργία του αναλυτικού προγράμματος του κράτους με τον υπουργό παιδείας.
Αυτό σημαίνει οτι το πρόγραμμα βαδίζει στην ίδια γραμμή με το αναλυτικό προγραμμα κατι που κάνει εύκολη την εφαρμογή του σε μια Αγγλική τάξη.
Βασίζεται πολύ στην οπτική αντίληψη των Μαθηματικών και τη δυνατότητα των μαθητών να δουν πρώτα ποσοτικά τα Μαθηματικά πριν τα εφαρμόσουν με συμβολική αναπαράσταση. 

Μια γενικη εικόνα θα σας δώσει το παρακάτω video.


3.Inspire Maths

Μια παραλλαγή του Maths Mastery, βασισμένη στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται τα Μαθηματικά στην Κίνα, χώρα γνωστή για τις εξαιρετικές επιδόσεις των παιδιών στα Μαθηματικά. Βασίζεται στη χρήση αναπαραστάσεων μέσω υλικών όπως τουβλάκια.

4. Numicon


Δεν πρόκειται τόσο για μέθοδο διασκαλίας όσο για ένα βοηθητικό εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται σε όλες τις προαναφερθείσες μεθόδους.
Πρόκειται για μια συλλογή απο ''τουβλάκια'' καθένα απο το οποία αναπαριστά έναν αριθμό.
Το Numicon είναι ένα πολύ βοηθητικό πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικο μεσα στην τάξη, ειδικά στην προσχολική αγωγή.
Προσωπικά το έχω επιλέξει σε πολλές περιπτώσεις για να βοηθησω τους μαθητές μου να κατανοήσουν την ποσοτική σημασία των αριθμών ακόμη και στη Nursery Class.

Οι δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν χώρο αλλα και οι χρήσεις του Numicon είναι άπειρες.

Άλλα προγράμματα Μαθηματικών:

Μπορεί οι μέθοδοι Maths Mastery και Maths Makes Sense να είναι οι πιο δημοφιλείς στα Δημοτικά σχολεία της Αγγλίας, ωστόσο υπάρχουν πολλά άλλα, λιγότερο δημοφιλή προγράμματα όπως τα Mymaths, Beam και Making Numbers τα οποία θα μπορέσετε να δείτε εδω. 
Κατάρτιση:

Η κατάρτιση σε ένα απο τα παραπάνω προγράμματα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Η κατάρτιση στα προγράμματα Maths Mastery και Maths Makes Sense γίνεται συνήθως μόνο απο τα σχολεία τα οποία έχουν αγοράσει τη μέθοδο, για το μόνιμο προσωπικό τους. 

Εαν θέλετε να εξετάσετε την περίπτωση της κατάρτισης στη μέθοδο Maths Mastery ως μεμονωμένος ακροατής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στη σελίδα τους εδώ. 
Επιπλέον μια εξαιρετική επιλογή για να καταρτιστείτε στη μέθοδο θα ήταν ο εθελοντισμός σε ένα σχολείο της αλυσίδας Ark. Απο την εμπειρία μου σαν εκπαιδευτικός που έχει δουλέψει εκεί μπορώ να σας πώ οτι ''παρακαλάνε'' για εθελοντές!

Κάποιες φορές ο φορέας Maths Makes Sense παρέχει κατάρτιση και για ανεξάρτητους ακροατές, έναντι του ποσού των 230 λιρών. Αυτή τη στιγμη οι θέσεις είναι καλυμμένες, ωστόσο μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ και εδώ.


Η κατάρτιση στη χρήση του Numicon είναι ελαφρώς ευκολότερη και κοστίζει περίπου 90 λίρες. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κάποια δωρεάν σεμινάρια εδώ. 

Κλείνοντας, το έχω αναφέρει στο παρελθόν αλλα αξίζει να το αναφέρω ξανά. Η σελίδα Tribal Eshop περιλαμβάνει μια σειρά απο DVD με Observations εξαιρετικών μαθημάτων σε Αγγλικές τάξεις όλων των ηλικιών. Αν μπορείτε να αγοράσετε κάποιο DVD με μαθήματα Μαθηματικών στην ηλικία που ειδικεύεστε θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα στο να αντιγράψετε καλές συμπεριφορές και τεχνικές συναδέλφων αλλα και να εξοικειωθείτε με τις προσδοκίες όσον αφορά τη διδασκαλία σε μια Αγγλική τάξη.

Καλή επιτυχία!!!
Χριστίνα Π.

Friday, 2 September 2016

Θρησκευτικά Σχολεία στην Αγγλία (Faith Schools)


Αν έχετε φοιτήσει σε οποιοδήποτε σχολείο της Ελλάδας σίγουρα θα θυμάστε τελετουργίες όπως η προσευχή, ο εκκλησιασμός και ο αγιασμός ως συνηθισμενα γεγονότα της σχολικής σας καθημερινότητας.
Αν, απο την άλλη, έχετε δουλέψει ή έστω επισκεφθεί ένα οποιοδήποτε mainstream σχολείο στην Αγγλία, θα έχετε προσέξει οτι η κατάσταση εκεί είναι πολυ διαφορετική.

Εάν έχετε διαβάσει κατα καιρούς τα όσα γράφω για  τα British values, τα Equal Opportunities και τη διαπολιτισμικότητα της Αγγλικής κοινωνίας και των σχολείων, θα έχετε διαπιστώσει οτι ένα Αγγλικό σχολείο δε μπορεί παρα να είναι θρησκευτικά ουδέτερο. 
Σε γενικές γραμμές τα mainstream σχολεία θα κανουν Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις και Πασχαλιάτικο egg-hunting, αλλα θα φτιάξουν και κεράκια για το Ινδικό Diwali, κάρτες για το Μουσουλμανικό Eid και θα επισκεθφουν τον τοπικό χρυσό ναό των Σιχιτών. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το μάθημα RE, δηλαδή Religious Education περιλαμβανει πάντα όλες τις δυνατές θρησκείες και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα προς τη θρησκευτική διαφορετικότητα, γιαυτο και εμβαθύνει ελάχιστα σε καθεμια απο τις θρησκείες. 

Τί συμβαίνει λοιπόν με τις οικογένεις που θέλουν να χτίσουν ισχυρό θρησκευτικό αίσθημα στα παιδιά τους?

Η απάντηση βρίσκεται στα Faith Schools, δηλαδή στα Θρησκευτικά Σχολεία.

Για να καταλάβουμε τον τρόπο λειτουργιας των Faith Schools αλλα και τα είδη που υπάρχουν πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε το κατα πόσο η Αγγλία έχει επίσημη θρησκεία.

Σε περίπτωση λοπόν που δεν το ξέρατε, το Αγγλικό κράτος ακολουθεί επίσημα την Αγγλικανική Εκκλησία, γνωστή ως Church of England. 

Η Αγγλικανική Εκκλησία ωστόσο δε συνδέεται τόσο με το Αγγλικό κράτος όσο έχουμε δει να συνδέεται το Ελληνικό κράτος με την Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Ενώ αρκετοί Άγγλοι ασπάζονται ην εκκλησία αυτή, πολλοί απο αυτούς ακολουθούν άλλα Χριστιανικά ρεύματα όπως η Πεντηκοστιανή Εκκλησία ή ο Καθολικισμός. 

Λόγω του τεράστιου κλίματος διαπολιτισμικότητας στην Αγγλία, υπάρχουν πολλές άλλες θρησκείες που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες, πολλές απο τις οποίες δεν έχουμε συναντήσει σχεδόν ποτέ στην Ελλάδα.
Είδη Faith Schools στην Αγγλία:

Μένοντας στην Αγγλία θα ακούσετε και θα δείτε πολλές θρησκείες. 
Ωστόσο σε γενικές γραμμές, μέχρι στιγμής τα Faith Schools που υπάρχουν στην Αγγλία είναι:
 • Church of England Schools (γνωστά εν συντομία ως CofE)
 • Catholic Schools
 • Sikh Schools (σχολεία τα οποία διδάσκουν το Σιχισμό)
 • Islamic Schools
 • Jewish Schools (σχολεία των Ορθόδοξων Εβραίων)


Φοίτηση και διδακτική ύλη:

Η διαφορά ανάμεσα στα Faith Schools και τα mainstream schools είναι οτι στα Faith Schools αφιερώνεται σημαντικός χρόνος μέσα στη μέρα για τη διδασκαλία της θρησκείας την οποία υποστηρίζει το εκάστοτε σχολείο. Επιπλέον τα Faith Schools έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τους Δασκάλους τους αλλα και τους μαθητές τους με το κριτήριο της πίστης στη θρησκεία του σχολείου. Τα περισσότερα Faith Schools δε διαφέρουν σε αριθμό μαθητών απο τα υπόλοιπα κρατικά σχολεία, ενώ στα περισσότερα Faith Schools η φοίτηση είναι δωρεάν, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις.

Στα Faith Schools υπάρχουν τελετουργίες όπως προσευχή, λειτουργία, εκτενής αναφορά στην εκάστοτε θρησκεία και εισχώρηση της θρησκείας σε όλες τις πλευρές των υπόλοιπων μαθημάτων.  Τα CofE schools, δηλαδή τα σχολεία της Αγγλικανικής εκκλησίας σε γενικές γραμμές θεωρούνται πολύ ''χαλαρά'' σε σχέση με άλλα Faith Schools. Συχνά παρατηρείται σε τέτοια σχολεία και η φοίτηση μαθητών απο άλλες θρησκείες ενώ η μόνη ενασχόληση με την Αγγλικανική θρησκεία γίνεται μέσω μιας εβδομαδιαίας χορωδίας και μιας πρωινής προσευχής.


Σε αντίθεση ωστόσο με τα CofE schools, τα περισσότερα Faith Schools αλλων θρησκειών ακολουθούν ένα πολύ αυστηρότερο πρόγραμμα όσον αφορά τη θρησκεία τους- άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο.Ωστόσο, σύμφωνα με την Αγγλική νομοθεσία τα Faith Schools μπορούν μεν να διδάσκουν τη θρησκεία της προτίμησής τους, αλλα υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά τα British Values.
Ένα Faith School μπορεί να διδάξει τη θρησκεία της επιλογής του, χωρίς ωστόσο ο τρόπος διδασκαλίας να επηρεάζει τις αξίες του σεβασμού, της διαπολιτισμικότητας, της δημοκρατίας και της ισότητας των φύλων.
Για παράδειγμα αυτό σημαίνει οτι ένα Faith School δεν έχει το νομικό δικαίωμα να διδάξει στους μαθητές ομοφοβικές αντιλήψεις ή την κατωτερότητα των γυναικών απλώς επειδή ορίζονται έμμεσα στο θρησκευτικό του βιβλίο. 

Πριν απο δύο χρόνια περίπου ο OFSTED επισκέφθηκε ένα Ισλαμικό και ένα Χριστιανικό σχολείο. Το πρώτο δίδασκε στους μαθητές τη Σαρία αντί της Αγγλικής νομοθεσίας, ενώ το δεύτερο δίδασκε στους μαθητές οτι η θέση των γυναικών είναι αποκλειστικά στο σπίτι και στις οικιακές εργασίες, ενώ και τα δύο σχολεία δίδασκαν στους μαθητές οτι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι αμαρτωλές. Ο OFSTED έκλεισε αμέσως και τα δύο σχολεία καθότι τα οσα δίδασκαν δεν συμπίπταν με τα British Values.Ποιός διδάσκει στα Faith Schools?

Ενώ σε γενικές γραμμές η επιλογή ενός υπαλλήλου με βάση τη θρησκεία του στην Αγγλία είναι παράνομη, το Αγγλικό κράτος επιτρέπει μια εξαίρεση στα Faith Schools καθότι κατανοέι οτι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν Δάσκαλο σε αυτά τα σχολεία είναι να γνωρίζει καλά και να πιστεύει τη θρησκεία που θα διδάξει.Τα Faith Schools μπορούν επίσης να επιλέξουν τους μαθητές τους με κριτήριο να ακολουθούν τη συγκεκριμένη θρησκεία.

Έχοντας δουλέψει σε πολλά Faith Schools όταν έκανα daily supply, παρατήρησα οτι τα σχολεία που ανήκουν είτε στην Καθολική είτε στην Αγγλικανική εκκλησία είναι πιο ανοιχτά σε Δασκάλους απο άλλες θρησκείες ή πεποιθήσεις. 
Τα σχολεία της Αγγλικανικής εκκλησίας πολλές φορές δέχονται και μαθητές άλλων θρησκειών, κάτι που τις περισσότερες φορές δε συμβαίνει στα Καθολικά σχολεία. 


Αντιθέτως θα παρατηρήσετε οτι σε Ισλαμικά, Εβραϊκά ή Sikh σχολεία προτιμώνται Δάσκαλοι και μαθητές της συγκεκριμένης θρησκείας. 
Αυτό εν μέρει οφείλεται και στο γεγονός οτι τα σχολεία αυτά είναι συνήθως δίγλωσσα και διδάσκουν παράλληλα τη γλώσσα στην οποία δημιουργήθηκαν οι γραφές τους (Αραβικά, Εβραϊκά ή Ινδικά). Επιπλέον τα Faith Schools που ανήκουν σε μή Χριστιανικές θρησκείες πολλές φορές έχουν συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες. Π.χ. οι Μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό, οι Εβραίοι καταναλώνουν μόνο Kosher προϊόντα ενώ οι Sikh είναι χορτοφάγοι.


Υπάρχουν Ελληνορθόδοξα σχολεία στην Αγγλία?

Τα λίγα σχολεία που ακολουθούν την Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία είναι συνήθως Ελληνικά σχολεία που υπάγονται στο Δημόσιο και στα οποία διδάσκουν διορισμένοι εκπαιδευτικοί με απόσπαση. Κάποια σχολεία της Ελληνοκυπριακής κοινότητας αλλα και μερικά Σαββατιάτικα σχολεία Ελληνικών ενδέχεται να κάνουν και θρησκευτική κατήχηση.

Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί απο τα Faith Schools?

Ένα μεγάλο ποσοστό Δασκάλων στην Αγγλία προτιμούν mainstream σχολεία, είτε επειδή τους αρέσει η διαπολιτισμικότητα είτε επειδή δεν πιστεύουν σε κάποια θρησκεία και προτιμούν την ουδετερότητα.
Αυτό σημαίνει οτι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εκπαιδευτικούς απο Faith Schools. 

Σαν εκπαιδευτικός απο την Ελλάδα θα αισθανθείτε ιδιαίτερα άνετα και οικεία σε οποιοδήποτε Faith School υπάγεται σε κάποια Χριστιανική εκκλησία, είτε πιστεύετε στο χριστιανισμό είτε όχι. Αυτό δε σημαίνει οτι οι πεποιθήσεις της θρησκείας αυτής θα συμφωνεί απαραίτητα μαζί σας, ωστόσο καθότι όλοι οι απόφοιτοι Ελληνικών σχολείων έχουν διδαχθεί διεξοδικά το χριστιανισμό, το να διδάξετε την ύλη αυτή σε μικρά παιδιά θα σας είναι αρκετά εύκολο.

Είτε σας αρέσουν τα Faith Schools είτε όχι, η προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο Faith School της Αγγλίας μετράει όσο θα μέτραγε και σε οποιοδήποτε mainstream school. 
Επομένως αν θέλετε να ανοίξετε το δρόμο σας προς τα σχολεία, μήν απορρίψετε καμία θέση σε Faith School αφού θα σας φανεί πολύ χρήσιμη στο μέλλον.

Καλή επιτυχία!!!
Χριστίνα Π.

Thursday, 1 September 2016

Πόσα χρήματα να ζητήσω?


Η ώρα έφτασε.
Στείλατε βιογραφικό, περάσατε τη συνέντευξη, ο εργοδότης σας ανακοινώνει οτι θα ήθελε να κάνετε ένα trial, που σημαίνει οτι είστε μισό βήμα απο το να πάρετε τη θέση.
Και τότε σας κοιτάζει βαθιά στα μάτια και σας κάνει τη γνωστή αμήχανη ερώτηση:

''What is your salary expectation?''

Η ερώτηση αυτή λούζει τους περισσότερους απο εμάς με κρύο ιδρώτα.
Είναι λογικό άλλωστε.
Αν ζητήσετε πολύ λίγα μπορεί να δώσετε την εντύπωση οτι βάζετε τον εαυτό σας πολύ χαμηλά και επομένως ο εργοδότης μπορει να σκεφτει οτι  η εμπειρία και οι ικανότητές σας ενδέχεται να μην είναι τόσο καλές.
Αν ζητήσετε πολύ περισσότερα απο όσα μπορεί να προσφέρει ο εργοδότης, μπορεί να μη σας προσφέρει τη θέση.

Έχω αναφέρει διεξοδικά στο παρελθόν τους μισθούς (κατα προσέγγιση) των Νηπιαγωγών στην Αγγλία και συγκεκριμένα αυτών που δουλεύουν σε Day Nurseries.
Όπως ήδη γνωρίζετε στον τομέα των σχολείων υπάρχει η επίσημη γραμμή των Payscales και έτσι εκεί ο μισθός ορίζεται απο το ίδιο το σχολείο με βάση τη σχολική σας εμπειρία εντός Αγγλίας.


Δεν είναι λίγες οι συνάδελφοι που εχουν επικοινωνήσει μαζί μου προβληματισμένες για το πόσα χρήματα πρέπει να ζητήσουν, ειδικά αν είναι η πρώτη τους θέση.

Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που σας έχω συμβουλεύσει στην πρώτη σας δουλειά να είστε διαλλακτικές με το μισθό και να μην απορρίψετε μια θέση λόγω χρημάτων, καθότι είναι σημαντικό να ξεκινήσετε απο κάπου. 

Ας μη ξεχνάμε όμως οτι η ζωή στην Αγγλία και ειδικά στο Λονδίνο κοστίζει.
Είναι σημαντικό ο μισθός σας να μπορεί να σας εξασφαλίσει τα βασικά.
Και όταν λέμε τα βασικά εννοούμε το νοίκι σας, τα μεταφορικά, το φαγητό σας αλλα και κάποια επιπλέον χρήματα για  κάτι αναπάντεχο.
 Επίσης είναι σημαντικό ο μισθός σας να αντικατοπτρίζει και το βαθμό του πτυχίου σας.

Ωστόσο μην ξεχνάμε οτι ο τίτλος του πτυχίου σας απο μόνος του δεν αρκεί. 
Η μισθολογική σας κλίμακα θα είναι ένα συνοθήλευμα παραγόντων όπως το πτυχίο + τα Αγγλικά σας + η γνώση σας στο EYFS.

Πριν ασχοληθούμε λοιπόν με το πόσα χρήματα μπορείτε να ζητήσετε, ας δούμε το γενικό μισθολογικό κλίμα εντός Λονδίνου. Να θυμίσω οτι τυχόν διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να γνωρίζετε είναι παρα μόνο εξαιρέσεις και αν έχετε βρει Nursery να πληρώνει περισσότερα τότε καλό θα ήταν να μή φύγετε απο εκεί!

 • Μια Nursery Nurse Level 2 πληρώνεται συνήθως μεταξύ 11000-13000 καθοτι ειναι μαθητευόμενη.
 • Μια Nursery Nurse Level 3 πληρώνεται μεταξύ 13500-17000 αναλόγως εμπειρίας.
 • Μια Room Leader πληρώνεται περίπου 16000-22000 αναλόγως της επιχείρησης και της προηγούμενης εμπειρίας της.
 • Μια Deputy Manager πληρώνεται μεταξύ 18000-25000.
 • Μια Manager πληρώνεται μεταξύ 25000-35000 αναλόγως της επιχείρησης.


Ας δούμε λοιπόν πόσα χρήματα μπορείτε να ζητήσετε σε μια ιδανική περίπτωση για μια απλή θέση Nursery Nurse:
Πριν αξιολογήσετε τον εαυτό σας μισθολογικά κατα τη διάρκεια μιας συνέντευξης, φροντίστε να δείτε προσεκτικά τη μισθολογική κλίμακα στην οποία κυμαίνεται μια θέση. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αγγελίες εργασίας στον τομέα μας περιγράφουν αναλυτικά το pay range μιας θέσης.
Εαν μια θέση προσφέρει 14000-20000 depending on qualifications and experience, τότε μπορείτε να υποθέσετε σε ποιο ποσό κυμαίνεστε αναλόγως πτυχίου, εμπειρίας και Αγγλικών.

Νηπιαγωγοί ΑΕΙ και ΤΕΙ:
Εαν είστε απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ώς γνωστόν το πτυχίο σας αναγνωρίζεται ως Level 6. Αυτό σημαίνει οτι σε μια ιδανική περίπτωση θα έπρεπε να ξεκινήσετε με τουλάχιστον 16000 ως πρώτο μισθό, αλλα μπορείτε εύκολα να ζητήσετε και 17000. Εαν τα Αγγλικα σας είναι ελάχιστα τότε θα μπορούσατε να δεχτείτε και μια θέση με 14000, ωστόσο αυτό θα το σύστηνα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Νηπιαγωγοί ΙΕΚ ή ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Β' Κύκλου:
Οι απόφοιτοι ΙΕΚ/ ΕΠΑΛ Β' Κύκλου αναγνωρίζονται στην Αγγλία ως Level 3. Επομένως στη θέση σας θα ζητούσα τουλάχιστον 14000, αλλα μπορείτε να ζητήσετε και 15000 ή 16000.

Απόφοιτοι ΤΕΕ/ ΕΠΑΛ:
Αν είστε απόφοιτοι Α' Κύκλου τότε θα πρέπει να βρείτε δουλειά ως Level 2 και να εκπαιδευτείτε στο Level 3. Σε αυτή την περίπτωση ο μισθός σας θα οριστεί μεταξύ 11000-13000 αναλόγως του εργοδότη καθοτι θα πρεπει να χρηματοδοτήσει και το κολλέγιο σας.  Μη ξεχάσετε να ακολουθήσετε τις συμβουλές σε αυτό το άρθρο για να επιβιώσετε αρμονικα στο Λονδίνο για όσο θα κάνετε την κατάρτισή σας.


Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήστε την κοινή λογική σας. 
Το να ζητήσετε έναν υψηλό μισθό με μόνη δικαιολογία οτι είστε Level 6 και έχετε προυπηρεσία στην Ελλάδα, θα μετρήσει σαν ψιλά γράμματα στον Άγγλο εργοδότη.

Εάν έβαζα τον προσδιορισμό του salary expectation σε μία εξίσωση, τότε θα ήταν ως εξής:

SALARY= qualifications + UK experience + UK training + English language skills

και τελος θα τοποθετουσα αυτο το ποσο στη μισθολογική κλίμακα που προσφέρει η αγγελία.

Ας υποθέσουμε οτι είστε απόφοιτος ΙΕΚ+ 2 χρόνια εμπειριας στην Αγγλία + σεμινάρια κατάρτισης στην Αγγλία + πολύ καλά Αγγλικά και η αγγελία προσφέρει 14000-22000. 
Σε αυτή την περίπτωση θα ζητούσα 17000.

Τέλος, μην ξεχνάτε οτι αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρετε να βρείτε δουλειά στη μισθολογική κλίμακα που θέλετε ίσως αυτό σημαίνει οτι χρειάζεστε λίγη περισσότερη εμπειρία και θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση με λιγότερα χρήματα για να ξεκινήσετε.


Καλή επιτυχία!!!
Χριστίνα Π.